Scroll untuk baca artikel
Alaku
Alaku
Alaku
Alaku
News

Tahu Gak 25 Sifat Allah SWT yang Wajib Diketahui

×

Tahu Gak 25 Sifat Allah SWT yang Wajib Diketahui

Sebarkan artikel ini
Sifat Allah SWT
Tahu Gak 25 Sifat Allah SWT yang Wajib Diketahui - foto ilustrasi

Dalam Islam, terdapat 20 sifat Allah SWT yang menggambarkan kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, dan sifat-sifat-Nya yang sempurna. Sifat-sifat ini adalah dasar dalam memahami keesaan dan keagungan Allah. Berikut adalah penjelasan mengenai 20 sifat  Allah SWT yang wajib diketahui:

 1. Wujud (Ada): Allah adalah Zat yang wujud-Nya nyata dan tidak disangkal. Dia ada sejak sebelum segala sesuatu tercipta dan akan tetap ada selamanya. Allah adalah asal dari segala keberadaan dan penciptaan.
 2. Qidam (Dahulu): Allah tidak memiliki awal, Dia ada sebelum segala sesuatu tercipta. Dia tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Allah adalah Zat yang kekal dan abadi.
 3. Baqa (Kekal): Allah adalah Zat yang tidak akan pernah berakhir. Dia tetap ada selamanya setelah segala sesuatu lenyap. Allah adalah Maha Kekal dalam keberadaan-Nya.
 4. Mukhalafatu Lil Hawadisi (Berbeda dengan makhluk): Allah berbeda dengan makhluk-Nya. Dia tidak terikat oleh sifat-sifat makhluk atau ketergantungan pada mereka. Allah adalah Maha Sempurna dalam keesaan-Nya.
 5. Qiyamuhu binafsihi (Berdiri sendiri): Allah adalah Zat yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sesuatu pun. Dia tidak tergantung pada makhluk-Nya untuk keberadaan-Nya. Allah adalah Maha Mandiri dan Maha Kuasa.
 6. Wahdaniyah (Maha Esa): Allah adalah Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan selain-Nya. Allah adalah Maha Esa dalam keesaan-Nya.
 7. Qudrat (Maha Kuasa): Allah memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan-Nya. Allah adalah Maha Kuasa dalam menciptakan, mengatur, dan mengendalikan alam semesta.
 8. Iradat (Berkehendak): Allah memiliki kehendak yang sempurna. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah hasil dari kehendak-Nya. Allah adalah Maha Berkehendak.
 9. Ilmu (Mengetahui): Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Allah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan.
 10. Hayat (Hidup): Allah adalah Zat yang hidup dengan kehidupan yang sempurna. Hidup-Nya tidak tergantung pada sesuatu pun. Allah adalah Sumber Kehidupan bagi makhluk-Nya.
 11. Sama (Mendengar): Allah Maha Mendengar segala sesuatu. Dia mendengar doa-doa hamba-Nya dan segala perkataan yang diucapkan oleh makhluk-Nya.
 12. Basar (Melihat): Allah Maha Melihat segala sesuatu. Dia melihat segala perbuatan, perasaan, dan keadaan makhluk-Nya. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Nya.
 13. Kalam (Berfirman): Allah berfirman dengan firman-Nya yang sempurna dan suci. Firman Allah terdapat dalam Al-Qur’an, kitab suci umat Islam. Firman-Nya adalah petunjuk dan pedoman bagi umat manusia.
 14. Qadiron (Maha Kuasa): Allah Maha Kuasa dalam segala hal. Tidak ada batasan bagi kekuasaan-Nya. Allah dapat melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Nya.
 15. Muridan (Maha Menghendaki): Allah Maha Menghendaki segala sesuatu. Keinginan-Nya adalah yang terbaik dan sempurna. Allah menghendaki kebaikan dan keadilan bagi hamba-Nya.
 16. Haliman (Maha Penyantun): Sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Penyantun terhadap makhluk-Nya. Allah memiliki belas kasih yang tidak terbatas dan selalu memperhatikan keadaan hamba-hamba-Nya. Allah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pertolongan kepada mereka yang mencari-Nya dengan sungguh-sungguh.
 17. Hayan (Maha Pengertian): Sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengertian terhadap keadaan dan perasaan hamba-Nya. Allah memiliki pemahaman yang luas tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pikiran dan hati manusia. Allah mengetahui setiap kegelisahan, kekhawatiran, dan harapan yang ada dalam diri hamba-Nya.
 18. Samian (Maha Mendengar): Sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh hamba-Nya. Allah mendengarkan doa, permohonan, pengakuan, dan setiap bentuk komunikasi manusia kepada-Nya. Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami sepenuhnya apa yang dikatakan oleh hamba-Nya.
 19. Basiran (Maha Melihat): Sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah memiliki penglihatan yang sempurna dan meliputi segala sesuatu. Allah melihat tidak hanya apa yang tampak di mata manusia, tetapi juga apa yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh mereka.
 20. Mutakaliman (Maha Bicara): Sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Bicara dan berkomunikasi dengan hamba-Nya. Allah berbicara melalui wahyu-Nya yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul-Nya. Wahyu ini berisi petunjuk, perintah, larangan, dan hikmah yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia.

Sifat-sifat wajib Allah ini menggambarkan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan keesaan-Nya yang mutlak. Memahami dan mengenal sifat-sifat Allah ini membantu umat Muslim untuk mendekatkan diri kepada-Nya, menghormati-Nya, dan mengimani-Nya dengan sungguh-sungguh. Sifat-sifat ini juga mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah serta ketergantungan kita pada-Nya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *